วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนย Fix it center ระดับสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนย Fix it center สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน นักเรียนนักศึกษา ประชาชนในพื้นที่อำเภอปะเหลียน มีความต้องการรับบริการ โดยออกบริการและสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในวันที่ 1 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 ณ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

🏫#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆